Kosovo

Fasima N.T.P.

Shen Emini nr.8, 2000 Prizren

Tel. 0035 569 3590 151

fasima-ks@live.com